Cartref
Welsh Site English Site
 

Cae Ceredig

Ceredig's Field

Y mae datblygiad Cae Ceredig wedi ei leoli mewn man gwych ger glan afon ac eto yn agos iawn at ganol tref hanesyddol Aberystwyth. Mae 74 ty a byngalo o safon uchel yn rhan or datblygiad, oll yn sefyll ar wahn a chyda 3, 4 neu 5 ystafell wely. Ceir ffenestri gwydr dwbl drwyr tai i gyd, yn ogystal gwres canolog nwy a ffitiadau ty o safon uchel. Mae Zurich yn addo gwarant adeiladu am 10 mlynedd ar bob eiddo yn ogystal.

Grwp Chelverton

Gwmni eiddo cenedlaethol yw Chelverton syn ddiweddar wedi ymgymryd phrosiectau mawr yn Ne a Gorllewin Cymru. Mae prosiect Cae Ceredig syn rhan o Parc-Y-Llyn yn enghraifft or math o brosiectau a ymgymerir gan Grwp Chelverton yn gynnwys archfarchnad, parc manwerthu, tai, safleoedd gwasanaeth a ffordd newydd i fewn ir dref.

 
LOGO: Alexanders